Brede School Woerden

Een Brede School is een samenwerkingsverband van één of meer scholen en verschillende partners in de wijk die met jeugd te maken hebben. Deze organisaties worden ook wel medeopvoeders genoemd, omdat ze onderdeel zijn van het dagelijks leven van een kind. Een goede samenwerking tussen deze medeopvoeders vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen en bevordert de samenhang in de buurt. Ze zorgen er met elkaar voor dat de leerlingen de kansen krijgen om hun talenten optimaal te ontwikkelen en goed op te groeien. Binnen de Brede Scholen worden activiteiten van de samenwerkingspartners zo veel mogelijk op elkaar afgestemd en worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Aan de linkerkant kunt u klikken op de wijk om te zien welke scholen binnen de betreffende wijk met elkaar samenwerken.
 
In Woerden zijn er in de wijk Molenvliet en de wijk Schilderskwartier brede schoolverbanden waarbij er structureel en op regelmatige basis bijeengekomen wordt om allerlei zaken met elkaar af te stemmen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Beweegteam Woerden. In de overige wijken werken de scholen samen voor de organisatie van de naschoolse activiteiten binnen het programma “Sjors, ontdek je talent!”
 

Naschoolse activiteiten

In het schooljaar 2018-2019 is de Brede School Woerden samen met Beweegteam Woerden gestart met het project: “Sjors, ontdek je talent!” Sjors vervangt het huidige Naschoolse Activiteitenprogramma (NSA) en het sportstimuleringsproject 'Maak kennis met een sportvereniging’. Met Sjors krijgen kinderen de kans te ontdekken welke activiteit het beste bij hen past en wat hun talent is. Samen met het KUVO, het Klooster, sportverenigingen en lokale aanbieders verzorgen we de inhoud van het hele aanbod.
 
Inschrijven voor de activiteiten gaat via de website www.sjorsportief.nl of via de Sjors App. Inschrijven kan het hele jaar door. De kinderen mogen op alle locaties meedoen aan de activiteiten, dus niet alleen op de eigen school. Per wijk en kern sluiten de activiteiten zo veel mogelijk aan op de schooltijden van de scholen in de betreffende wijk. De activiteiten vinden plaats in ruimtes van de scholen en/of de sportaanbieder en worden gegeven door deskundige docenten.  U moet er zelf voor zorgen dat uw kind op tijd op de juiste plek is. Gaat uw kind op de betreffende dag naar de BSO? Bespreek dan met de pedagogisch medewerkers van de groep of uw kind mee kan doen.
 

Declaratieregeling

Vormen de kosten een obstakel voor u om uw kind mee te kunnen laten doen aan de Naschoolse Activiteiten? Er zijn verschillende mogelijkheden om uw kind toch mee te laten doen;
1. Via de declaratieregeling van de gemeente Woerden is het mogelijk om kosten voor sport, cultuur en educatie vergoed te krijgen. Deze regeling is bedoelt voor mensen met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Ferm Werk.  Hulp nodig bij het aanvragen of invullen van deze declaratieregeling? Neem contact op met de welzijnsconsulenten van Welzijn Woerden. Tel: 0348-421101 of via info@welzijnwoerden.nl
2. Met de scholen zijn  speciale afspraken gemaakt voor het deelnemen van kinderen waarbij de ouders onvoldoende budget hebben voor Naschoolse activiteiten. Neemt hiervoor contact op met de directie van uw school.