Blijf op de hoogte van onze activiteiten! Meld u aan voor de nieuwsbrief Schilderskwartier:

Partners brede school Schilderskwartier

Een Brede School ontwikkelen, vormgeven en daar, in een later stadium, uitvoering geven doe je niet alleen. Dat doe je met partners die direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de wijk of kern waarin de Brede School staat.  In het navolgende overzicht zijn de partners weergegeven.

Willem Alexanderschool

De Willem Alexanderschool is onderdeel de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart ( SPCO Groene Hart). Kijk voor meer informatie over de Willem Alexanderschool op: www.willemalexanderwoerden.nl.

Rembrandt van Rijnschool

Rembrandt van Rijnschool is een school voor openbaar onderwijs, behorende bij Stichting Klasse. Kijk voor meer informatie over de Rembrandt van Rijnschool op: www.rembrandtvanrijnschool.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. Zij zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw als scholen, kinderopvang en bibliotheek. Kortom ben je op zoek naar gerichte informatie omtrent opvoeden, kijk dan op: www.cjgwoerden.nl.

KMN Kind& Co

KMN Kind & Co is de organisatie die de kinderopvang en Buiten Schoolse Opvang (BSO) uitvoert. Haar inbreng ligt vnl. op het pedagogische vlak. Voor meer informatie: www.kmnkindenco.nl.

Bibliotheek het Groene Hart

De bibliotheek het Groene Hart staat voor een actieve betrokkenheid bij het totstandkomen van een doorgaande lijn binnen het lees en taalonderwijs binnen de Brede School.

Daarnaast is zij gericht op het bevorderen van (voor)leesplezier en ondersteuning van schoolteams bij het behalen van lees- en taaldoeleinden. Website: www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl.

Welzijn Woerden

Voor Welzijn is de WMO richtinggevend, het verbinden en activeren van –kwetsbare- kinderen (en hun ouders) in de zin van opvoeding ondersteunende activiteiten. Anderzijds heeft welzijn ook een rol ten aanzien van leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk en het stimuleren van een vitale civil society. Middels de speelotheek maken zij ook structureel gebruik van het gebouw. Website: www.welzijnwoerden.nl.

Docenten met talent gezocht!

10/09/2018 - Ken jij of ben jij een enthousiaste, zelfstandige en gemotiveerde docent met een talent wat je...

lees meer

meer nieuws