Blijf op de hoogte van onze activiteiten! Meld u aan voor de nieuwsbrief Schilderskwartier:

Visie brede school Schilderskwartier

Binnen het brede schoolnetwerk Schilderskwartier werken samen: basisschool de Willem Alexander, de Rembrandt van Rijnschool, kinderopvang KMN Kind & Co, Regiobibliotheek het Groene Hart, Centrum Jeugd en Gezin en Welzijn Woerden (combinatiefunctionarissen).

Uitgangspunt is daarbij onze volgende visie:

"Het scheppen van voorwaarden en mogelijkheden om de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders te vergroten en verbreden. Het is onze ambitie om door creativiteit, aandacht en vernieuwend denken mogelijkheden te bieden om talenten te ontwikkelen, hun welbevinden en sociale binding te bevorderen en zinvolle vrijetijdsbesteding te stimuleren."

Gemeenschappelijke zorg

Gezonde en gelukkige kinderen zijn een belang van ons allemaal. Niet alleen omdat welzijn voor kinderen individueel van waarde is, maar ook voor onze maatschappij als geheel. Een gevoel van gemeenschappelijke zorg voor kinderen en voor de mensen die voor kinderen zorgen.

Het gaat om de versterking van de opvoedkwaliteit (bij ouders en andere betrokkenen) en een gunstig opgroeiklimaat voor kinderen. Het gaat erom dat de verschillende partijen om het gezin heen, in aansluiting op ieders rol en kracht, eraan bijdragen dat kinderen en jongeren zo goed en gezond mogelijk opgroeien. Opvoeden dus samen met de buurt.

Het gezin versterken

Het gezin speelt een belangrijke rol in de sociale ontwikkeling van kinderen. De Brede School Schilderkwartier wil zich daarom niet alleen voor de kinderen inzetten, maar richt zijn aandacht ook op ouderbetrokkenheid en het versterken van het hele gezin.

Docenten met talent gezocht!

10/09/2018 - Ken jij of ben jij een enthousiaste, zelfstandige en gemotiveerde docent met een talent wat je...

lees meer

meer nieuws